Hotellets historie

Svanekes velbevarede købmandsgård blev bygget helt tilbage i 1600-tallet og her er det ikke svært at henfalde til nostalgiske drømmerier om en fjern fortid. Kunne hotellets vægge tale, ville vi få beretninger om et hektisk byliv i handelsskibenes tid, hvor købmandsgården var en handelsvirksomhed af anseelig størrelse efter datidens målestok.

Allerede helt tilbage i 1687 havde gården en prominent debut som gæstgiveri, da den daværende kong Christian V. med et følge, der blandt andre talte admiral Niels Juel og Norges statholder Gyldenløve, skulle besigtige datidens helt nye fæstning Christiansø.

Købmandsgården oplevede sin storhedstid fra omkring 1650 indtil begyndelsen af 1900-tallet, hvor jernbanen og andre moderne transportformer erstattede handelsskibene som primære fragtmidler. Gården har fået sit nuværende navn efter huslærer Johan P. Siemsen, der i 1827 giftede sig med enken efter gårdens virksomme købmand Jeppe Holst.

I 1930’erne blev den gamle købmandsgård bygget om til hotel og har siden løbende undergået nænsomme restaureringer. 

I 2021 gennemgik restauranten en total renovering, som nu fremstår lys og indbydende.