Hotellets historie

Ligesom Svaneke by oser Hotel Siemsens Gaard af historie. I den gamle velbevarede købmandsgård er det ikke svært at henfalde til nostalgiske drømmerier om en fjern fortid. Kunne væggene på hotellet tale, ville vi få beretninger at høre om et hektisk liv i sejlskibenes tid, hvor Siemsens Gaard var en handelsvirksomhed af anseelig størrelse efter datidens målestok. Fra ca. 1650 til begyndelsen af 1900 tallet havde købmandsgården sin storhedstid - indtil jernbanen og andre moderne transportformer satte en stopper for denne spændende epoke.  Gården har nu sit navn efter en huslærer Johan P. Siemsens, der i 1827 giftede sig med enken efter den virksomme købmand Jeppe Holst.

Allerede helt tilbage i 1687 havde gården en prominent debut som gæstgiveri, da den daværende konge Christian V. med et følge, der bl.a. talte admiral Niels Juel og Norges statholder Gyldenløve skulle besigtige den helt nye fæstning Christiansø.

I 1930érne byggedes gården om til hotel og har siden gradvist undergået en nænsom restaurering og fremstår i dag som et moderne og tidssvarende ferie- og konferencehotel.